Download

==>> Nowe oprogramowanie do sterowników typu CAN od 1.05.2019r
==>> Program do Instalacji Auto Gaz Quick Software v6.58
Najnowszym firmware 16.104 można zaktualizować starsze sterowniki Quick (od wersji firmware 6.89).
Po zatrzymaniu kursora nad daną funkcją przez 3 sekundy pojawi się podpowiedź jak z niej korzystać.
1) Możliwość odczytu sygnału obrotów bezpośrednio z wtryskiwaczy benzynowych (nie jest wymagane podłączanie przewodu sygnału obrotów).
2) Informowanie o możliwości wystąpienia wycieku gazu, w przypadku gdy ciśnienie gazu po uruchomieniu silnika jest niższe niż wartość "minimalnego ciśnienia gazu" podczas uruchamiania auta.
3) Zautomatyzowane auto-łączenie poprzez interfejs Bluetooth przy starcie programu.
4) Automatyczne skalowanie zakresu mapy kalibracyjnej w zależności od osiągniętego maksymalnegoczasu wtrysku.
5) Aktywny asystent mapy Kalibracja (użycie klawiszy Góra i Dół podczas mapowania na obszarzeaktywnym, zmienia wartość mnożnika dla danego czasu wtrysku).
6) Aktywny asystent mapy Obroty/czas wtrysku (użycie klawiszy PgUp i PgDown Góra Dół podczas mapowania zmienia wartość wzbogacenia na obszarze aktywnym).
7) Program automatycznie rozpoczyna nagrywanie sygnałów oscyloskopu przy każdym starcie programu.
8) Możliwość wprowadzenia własnej definicji wtryskiwacza.
9) Rozgrzewanie wtryskiwaczy gazowych oraz sprawdzanie ich obwodu (podłączenia).
10) Funkcja "zubożania Mazda" przy przełączaniu się rodzaju sterowania wtryskiem z sekwencyjnego na niesekwencyjny z automatycznym wykrywaniem progu przełączenia.
11) Extra-wzbogacanie przy gwałtownym przyspieszaniu.
12) Możliwość dodatkowego skracania czasu wtrysku gazu przy przerostach ciśnienia przez zdefiniowaną liczbę cykli wtrysku.
13) Ukrywanie przed użytkownikiem tymczasowego przełączania na benzynę.
14) Możliwość sygnalizowania zmiany paliw sygnałem dźwiękowym buzera.
15) Ochrona ustawień mnożnika po autokalibracji przed zmianami spowodowanymi wciśnięciem przycisku "Oblicz mnożnik".
16) Możliwość ochrony ustawień sterownika hasłem.
17) Nakładanie się cykli paliw podczas przełączania (przez zadaną liczbę cykli do cylindrów podawane są jednocześnie benzyna i gaz).
18) Współpraca z systemami START & STOP.
19) Precyzyjniejsze zbieranie i aktualizowanie mapy benzynowej i gazowej w sterowniku.
20) Obsługa czujników temp. reduktora i gazu NTC 6,8 kOhm.
21) Dodanie sekwencyjnego przełączania z zasilania gazem na zasilanie benzynowe.
22) Możliwość zautomatyzowanego awaryjnego uruchomienia na paliwie gazowym bez konieczności przytrzymywania przycisku przełącznika.
23) Możliwość uruchamiania silnika bezpośrednio na gazie przy odpowiedniej temperaturze silnika.
24) Możliwość odczytu oraz podglądu ustawień auta oraz oscylogramu odczytanych z pliku bez konieczności podłączania się do sterownika.
25) Możliwość zapisania w pamięci sterownika rozmiaru zamontowanych dysz wtryskiwaczy oraz pięciu ostatnich przeglądów serwisowych.
26) Stale widoczny wskaźnik jakości zebranej mapy kalibracyjnej w całym zakresie obciążeń silnika.
27) Osobne punkty neutralne korekt OBD dla pracy silnika na biegu jałowym oraz na podwyższonych obrotach.
28) Obsługa "odwróconych" korekt OBD.
29) Szybsze uruchamianie programu i jeszcze większa odporność na zakłócenia.
30) Możliwość automatycznego kasowania błędów OBD składu mieszanki paliwowo – powietrznej.
31) Możliwości zwolnienia zajętości magistrali OBD poprzez uruchomienie pojazdu w trybie "benzyna" co umożliwia bezproblemowe nawiązanie podłączenia z zewnętrznym skanerem OBD bez potrzeby fizycznego odłączania przewodów wiązki z OBD bądź dokonywania zmiany ustawień w oprogramowaniu diagnostycznym.